Munkafüzetek

Munkafüzetek

 
 

 • Mire tudja használni Ön a munkafüzetet?
 • Miért készítettük el ezt a sorozatot?
 • Mi alapján állítottuk össze?
 • Alkalmazási terület
 • Eredmények, visszajelzések
 • A munkafüzetek felépítése
 • A sorozat részei
 • Külön rendelhető
 • Angol nyelvű munkafüzetek
 •  
   

  Mire tudja használni Ön a munkafüzetet?

  Ha Ön tanár, ezzel a segédanyaggal egyszerűen, költségtakarékosan tud segíteni egész osztályoknak abban, hogy:

  • fejlessze tanítványai kompetenciáját,
  • csökkentse az osztályban a magatartási problémákat,
  • növelje az együttműködést,
  • a gyengébb tanulókat is munkára bírja,
  • bővítse tanulói szókincsét, kifejezőképességét.

  Ha Ön szülő, ezekkel az anyagokkal Ön is képes hatékony segítséget adni, ha

  • gyermekének problémái vannak a tanulással,
  • elakadt tanuló,
  • nehezen fejezi ki magát,
  • vagy  szeretné számára teljesen stabillá tenni az alapokat, mielőtt felsőbb iskolába lép.

   

  Miért készítettük el ezt a sorozatot?

  L. Ron Hubbard tanulási módszereit Magyarországon már több mint tíz éve alkalmazzák tanárok, magántanárok és szülők. Amikor a tanulók ezzel a módszerrel kaptak segítséget, jelentős százalékuknak mérhetően javult a megértése, aktívabbá, együttműködőbbekké váltak, a tanuláshoz való hozzáállásuk pozitív irányba mozdult el, és javult a tanulmányi eredményük is.

  Az általunk használt tanulási módszer célja, hogy minden akadályt elhárítson egy személy tanulása elől, és a tanulás folyamata végén a személy képes legyen a tanultak alkalmazására. Ez alapvető, ezzel a céllal javasoljuk a használatát! A módszertan legegyszerűbb eszközeinek leírását megtalálja „A tanulás alapvető kézikönyve” című könyvben.

  A társadalom alapja a kommunikáció. Ha nem tudnánk egymással kommunikálni, akkor semmilyen együttműködés nem tudna létrejönni. A beszéd, a szavak szerepe az, hogy közvetítsék a gondolatokat a közlőtől a fogadóig. Ha a szavak hallatán üres marad a fejünk, vagy csak a szavak betűképe jelenik meg a fejünkben, nem jön létre a kommunikáció, mert nem jut át egyik embertől a másikig a gondolat.

  L. Ron Hubbard felfedezte, hogy ez komoly akadálya a tanulásnak, mások megértésének, ugyanúgy a lassú felfogásnak.  Talált egy módot arra, hogy könnyen le lehessen ellenőrizni, hogy egy hallott szó jelentése vagy csak a szó betűképe jutott át egy személyhez. És ez: az alkalmazási képesség. Ha valamit megértünk, azt tudjuk alkalmazni! Ha nem értjük meg, akkor van egy elképzelésünk a dologgal kapcsolatban, akár szó szerint vissza tudjuk mondani az elhangzottakat, de az alkalmazásra képtelenek vagyunk. Egy szó valódi megértésének a próbája az, hogy tudunk-e könnyedén mondatokat alkotni vele.

  Tapasztalta-e már tanítványainál, hogy akár szó szerint visszamondtak egy dolgot, de nem tudták használni?

  Tegyünk egy példát: megkérem a kedves Olvasót, hogy gondoljon egy asztalra. Most gondolatban alkosson 5 mondatot az asztal szóval. Ugye, nagyon könnyű? Szinte akármennyi mondatot tudna alkotni vele nehézség nélkül.

  Most gondoljon az operációs rendszerre. Most alkosson 5 mondatot az operációs rendszer kifejezéssel. Ugyan olyan könnyű, mint az asztal szóval? Elképzelhető, hogy az asztal szó jelentését pontosabban érti, mint az operációs rendszer kifejezést?

  Az operációs rendszer jelentése: A számítógépet működtető programok összességét. Ez a programokból álló rendszer irányítja a számítógép működését: kezeli a számítógép fizikai részeit (például nyomtató, billentyűzet, egér)  és működteti a többi programot is (pl. szövegszerkesztő), amit az emberek használnak.  Ilyen operációs rendszerek pl. a Windows.

  Most alkosson öt mondatot az operációs rendszer szóval. Mit tapasztalt? Ezután könnyebben tudja majd használni ezt a szót?
   

  Mi alapján állítottuk össze a munkafüzeteket?


  A munkafüzet-sorozatot olyan magyar pedagógusok állították össze, akik mind az iskolai oktatásban, mind az egyéni fejlesztésben nagy tapasztalattal rendelkeznek ennek a módszertannak az alkalmazásával. Sok éves tapasztalatuk azt mutatta, hogy az általában magasabb szintű tanulmányoknál (felső tagozat illetve középiskola) felszínre kerülő problémák döntő többsége valójában az egy-egy tantárgy megalapozásánál kimaradt hiányosságokra vezethető vissza. Amikor az alapokat kezelték, a magasabb szintű tudás hamar könnyen elsajátíthatóvá vált. Amennyiben ezt nem kezelték, hiába készítették fel a tanulókat az aktuális tárgyból óráról órára, a tantárggyal való kapcsolatuk csak addig javult, míg korrepetálás alatt álltak, utána visszaestek, de lényeges stabil emelkedés nem történt.

  Most a sok év alatt kiforrt, bevált, átadható lépéseket foglalták össze egy olyan segédanyagban, aminek használata egyszerű, de mégis eredményt hoz mindazok számára, akik pontosan követik az Útmutató részben leírtakat, és végigviszik a tanulókat a feladatokon. A munkafüzetek alkalmazása azok kezében is eredményes, akik magát a módszert nem ismerik, de természetesen hatékonyabb, ha a módszer elméletét megérti a segítő, így az alkalmazásnál magabiztosabb, tudatosabb, és az eredmény gyorsabban elérhető.

   

  Alkalmazási terület

  A munkafüzet felhasználása széles területeken lehetséges. Mivel a felépítése megadja a sorrendet és a feldolgozandó feladatokat, lehetővé teszi, hogy a pedagógusok a tantervbe illesztve tanórán teljes osztályokkal egyszerre használhassák. Hatékony eszközként alkalmazhatják fejlesztőpedagógusok a diákok korrekciójánál illetve napközis foglalkozáson. A magántanár így egyszerre több tanuló felzárkóztatását is végezheti, de eredményesen tudja használni a szülő saját gyermekével.

  A módszertan beépítése teszi lehetővé, hogy ugyanazon anyagok mind korosztályban, mind tudásszintben széles körben alkalmazhatóak. Mivel a munkafüzetek egy-egy tantárgy kulcsszavait tartalmazzák pontosan felépített sorrendben, egy fiatalabb vagy problémásabb tanuló is képes a saját tempójában végighaladni rajta, az idősebb, jobb képességű tanulók pedig gyorsan áthaladnak azokon a részeken, amiket tudnak, és ahol esetleges hiányosságok mutatkoznak, ott be tudják pótolni azt.

  Az egyéni feldolgozás több munkát igényel, de a gyermek fejlődése eredményesebb.

  A munkafüzetet több száz magyar közoktatásban tanuló diákkal leteszteltük. A tesztek visszaigazolták az egyértelmű fejlődést csoportoknál is. Azok a csoportok, akik a tanárukkal együtt dolgozták fel  a feladatokat, 14-szer magasabb emelkedést mutattak a teszten, mint a kontrollcsoportok. Ahol a tanulók önállóan haladtak rajta, ott 7-szeres emelkedést mértünk.

  Csoportos feldolgozással nem tud mindenki egyformán fejlődni, de a csoport minden tagja képes lesz javulásra, ki nagyobb, ki kisebb mértékben, így összességében a csoport együtt fejlődést ér el.

  Ez a munkafüzet-sorozat most lehetővé teszi, hogy az Ön segítségével tanítványai, gyermekei is élvezhessék a módszer nyújtotta előnyöket.

   

  Angol nyelvű munkafüzetek

  A Tudáskulcs munkafüzet-sorozat angol nyelvű kiadása megkezdődött. Egyelőre három munkafüzetünk készült el angol nyelven.

  Elsősorban angol anyanyelvű gyermekek számára készítettük a fordítást, így nekik is meg tudja adni azt a segítséget, amit a magyar nyelvű gyermekeknek.

  A tartalom nem teljesen egyezik a magyar anyagokkal, mert nem csak lefordítottuk, hanem tulajdonképpen újraírtuk angol nyelvre. Ez a Tanulási alapszavak c. munkafüzetnél nem mutat jelentős különbséget, de a Nyelvtan Alapok c. munkafüzetben már szembetűnő.

   

  Nyelvtanulók számára remek segítség

  A munkafüzetek nyelvezete „gyereknyelven” íródott az angol kiadásban is. Az egyszerű szavak, mondatszerkezetek már egy alap angol nyelvtudással is megérthetők. Így ez nagyszerű lehetőség az angolul tanulóknak arra, hogy:

  • gyakorolják az angol nyelvet, és ezáltal fejlesszék tudásukat
  • sikerélményt adjon az angol szövegek megértésében, ami ösztönző a további tanulásra
  • a munkafüzet eredeti funkciója szerint, a kulcsfogalmak megértetése által a tanulási kompetenciákat is fejlessze
  • egy izgalmas lehetőséget kínál az, hogy egyszerre két nyelven is hozzáférhető a legtöbb szócikk. Így az angolul kevésbé jól tudók is bátran használatba vehetik, mert ha az angol szöveg túl nehéz lenne, a magyar nyelvű anyag segít nekik a probléma elhárításában, és garantálja, hogy nem akadnak el.
  • az angol nyelvtan megértésében óriási segítség az angolul tanuló diákoknak és felnőtteknek egyaránt!

   

  Eredmények, visszajelzések

  2010-ben mind általános iskolásokon, mind szakképzős diákokon teszteltük a sorozat munkafüzeteit. A tanulók az anyagokat hasznosnak találták, és szívesen dolgoztak velük. A pedagógusok leginkább a diákok figyelemkoncentrációjának, szókincsének növekedését, együttműködésük javulását, a gyengébb tanulók aktivizálását és a könnyű használhatóságot emelték ki.

  Teszteredmények:
  (2009-2010 tanév)

  Azoknak a tanulóknak, akik tanáraikkal együtt dolgozták fel az anyagot, átlagosan 8,31%-ot javult a teszteredményük. Akik önállóan, házi feladatként haladtak benne, 4% százalékos fejlődést értek el. Ezzel szemben a kontrollcsoportok ‒ ők nem dolgozták fel a munkafüzetet, csak a tudásukat ellenőrző teszteket írták meg ‒ átlagos változása csupán 0,57%.

  Néhány írásos visszajelzés tanároktól és diákoktól:
  (A vissza-jelzéseket a kézirat pontos átirataként közöljük.)

  Pedagógusok:

  „A tanulók megkedvelték a munkafüzetet. Szívesen fogtak önállóan a munkához, sikerélményekhez jutottak. Fejlesztőleg hatott a fegyelemre, gondolkodásra. Figyelmük, együttműködő képességük is fejlődött. Válaszaik gyakran meglepően kreatívak. Sikerült jobban megismerni egy-egy gyereket.” – S. Jánosné alsós tanár

  „Együttműködőbbek lettek a tanulók, igyekeztek átláthatóan vezetni a füzeteket, igényesebbé váltak.” K. Józsefné tanár

  „Nőtt a figyelemkoncentrációjuk, az együttműködésük, a megértésük. A gyengébb, visszahúzódó tanulókat is be lehetett vonni a munkába.” – T. Éva felsős tanár

  „Könnyen áttekinthető, ugyanazon szisztémára épül fel egy-egy lap, egy-egy szó feldolgozása. A példamondatok utáni feladatok gondolkodásra késztetik a gyerekeket, cselekedtetik őket. Így eljutnak a megértéshez.” Dr. V. Attiláné tanár

  „Alkalmas volt csoportmunkára is, differenciálni lehetett a füzet segítségével.” – L. Gabriella felsős tanár

  Tanulók:

  7. osztály: „Szerettem használni a munkafüzetet. Sok mindenben segített.” „Jobban megy a tanulás, mint szokott.” „Szerettem, mert sokat használt, és jobban figyelek órán. Szeretnék más tantárgyból is, mert könnyebb így tanulni, és szívesebben dolgozok órán is.” „Szerettem használni, mert jól érthető volt.” „Sokkal jobban értem a nyelvtant.”

  6. osztály: „… jobb az írásom.” „Jobban tudok koncentrálni.” „Az eddig tanultak hasznomra váltak mind az életben mind a tanulásban. Igaz, hogy nem vagyok olyan jó tanuló, de akkor is segített.”

  5. osztály: „… jobban, gyorsabban tudok mondatokat alkotni és összefüggő szöveget írni. Segített a fogalmazásírásban.” „Sokat tanultam belőle! Fontos, hogy értsem a szavak jelentését. Tutira jó volt és érdekes volt a könyv!”

  3. osztály: „Szerettem használni, mert jók voltak a feladatok. Sokat segített a tanulásban.” „Szeretném, hogy legyen környezet is.” „Nagyon jó volt benne dolgozni.” „Jobban tudok figyelni az órán.”

   

  A munkafüzet felépítése

  Egy-egy munkafüzet tartalmazza az adott témakör kulcsszavait. Minden szóhoz ad meghatározást, példamondatokat és a szó begyakorlását segítő feladatokat.

   

  A gyermekeknek szóló részek nyelvezete tudatosan egyszerű, hogy könnyen tudják feldolgozni az anyagot kisebb szókincsű diákok is. Ahogy a tanulók haladnak a feladatokon, egyre nő majd az aktív szókincsük, fogalmazásuk is javul. Fontos tudnia, hogy a szavaknak csak az iskolában leggyakrabban előforduló meghatározásait adtuk meg. Ha ezeket megértik a tanulók, sokat fejlődnek, de ezek a szólisták nem helyettesítik a szótárakat, lexikonokat, inkább felkészítik a tanulót azok későbbi használatára.

  A munkafüzetek hatékony használatához készítettük el az Útmutatót, amit a legelső, mindenkinek javasolt Tanulási szavak című  munkafüzet tartalmaz.

   

  A sorozat részei

  Javasoljuk, hogy bármilyen tantárgyi probléma esetén a munkát a Nyelvtan csomaggal kezdjék!

  A Nyelvtan csomag munkafüzetei megadják azokat az alapokat, melyek minden további tantárgy feldolgozását hatékonyabbá teszik, fejlesztik a szókincset, a fogalmazási- és kifejezőképességet és az értő olvasást.

  Bár a csomag első két munkafüzete alapvetően alsósok számára készült, a nagyobb korosztályoknak is ezzel javasoljuk a kezdést. Épp ezek az alapok azok, amik sok tanulónál hiányosak, és ha ezek nem stabilak, nincs mire építkezni. Azok a felsősök, akik ezeket a szavakat értik, természetesen gyorsabban tudnak haladni. Őket érdemes választékosabb, összetettebb mondatok alkotására ösztönözni. A tesztek szerint a felsőbb osztályosok képességeit éppúgy emelték ezek a füzetek, mint az alsósokét.

  Az hatodikostól kisebb osztályosok esetében azt javasoljuk, hogy az első két munkafüzetet dolgozzák fel teljesen a megadott sorrend szerint, és a Szófajok munkafüzetet egyelőre „szótárként” használják.  Azokat a szófajokat, amiket az iskolában tanulnak, dolgozzák fel a munkafüzetben is, de a teljes Szófajok munkafüzetet csak 6. osztályban vagy az után végezzék el!
   

  Nyelvtan csomag:

  1. Útmutató
  2. Tanulási szavak
  3. Nyelvtan – Alapok
  4. Nyelvtan – Szófajok
   

  1. Útmutató

  Külön a segítők számára állítottuk össze az Útmutatót, amely megmutatja, hogy milyen lépéseket kell megtenni a leghatékonyabb feldolgozás érdekében. A leírás kitér a csoportos és az egyéni fejlesztésre is. Hasznos tanácsokat ad a gyakran előkerülő problémák kezeléséhez.

  Például: mi a teendő, ha látom, hogy érti a szót, mert meg tudja határozni, de nem tud vele mondatokat alkotni. Vagy: egyáltalán nem tud mondatokat alkotni a tanulóm, mit csináljak?
   

  2. Tanulási szavak:

  A munkafüzet a tanulással kapcsolatos kulcsszavakat tartalmazza, mint például tanulás, alkalmazás, kommunikáció. Sok olyan szó is szerepel benne, ami felsőbb osztályosoknak elsőre egyszerűnek tűnhet, de elképzelhető, hogy alkalmazni, könnyedén mondatokba foglalni mégsem tudják azt. Alapvetően az alsós korosztály számára készült, de ahhoz hogy egy felsős tanulóval gördülékeny legyen a magasabb szintű munka, mindenképpen javasolt, hogy ezt a munkafüzetet dolgozza fel kezdő lépésként. Ez a munkafüzet hangolja rá a tanulót a módszer használatára. E nélkül a tantárgyi szavak feldolgozása kevésbé hatékony.

  Javaslat folyamatos feldolgozásra:
  3. osztály és afölött, jó olvasástudással rendelkezők számára
   

  3. Nyelvtan – Alapok

  Tapasztalataink mind azt mutatták, hogy az a tanuló, akinek problémája van a magyar nyelvtannal, minden más tantárggyal is nehezebben boldogul.

  Egy szélsőséges eset: egy 7. osztályos kislány szülei azzal kerestek meg, hogy nehéz a kislánynak a hetedik osztály, túl sok új tantárgy van, sok mindenből egyeseket kap, és a tanárok is megmondták, hogy félévkor több tantárgyból is meg fog bukni. Egy kis felmérés után előkerült, hogy valójában a lánynál a magyar ABC alapjaiban vannak hiányosságok: konkrétan a rövid és hosszú magánhangzók használatával. Mivel ebben bizonytalanságai voltak, hiába jegyzetelt órán szorgalmasan, amikor otthon a jegyzeteiből tanulni akart, nem értette meg, amit leírt.

  Ezzel a 7. osztályos kislánnyal a magánhangzókat kellett alaposan megtanítani, ami után a jegyei minden tantárgyban jelentősen megugrottak, annak ellenére, hogy a tantárgyakkal külön nem foglalkoztunk! A nyelvtan használata teszi érthetővé a kommunikációt. Ha ezzel valakinek problémái vannak, akkor megértése csökken minden területen. Így elsődleges a nyelvtan tökéletes megalapozása minden tanulónál.

  A Nyelvtan – Alapok munkafüzetet már alsós tanulók is tudják használni. A felsős tanulók számára is javasolt a feldolgozása a nyelvtan alapszavainak stabilizálása, elmélyítése céljából.

  Néhány címszó a munkafüzetből: betű, nyelv, szó, szótő, toldalék, rag, írásjel, mondatfajta.

  Javaslat:
  A tanulás szavai munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

   

  4. Nyelvtan-Szófajok

  Ezt a munkafüzetet hatodik osztálytól javasoljuk. Segíti a tananyag elsajátítását, ismétlését. Hatékonyan alkalmazható idegen nyelv tanulásának előkészítéséhez akár felnőttek számára is. A főbb szófajokat foglalja magában valamint ad meghatározást és gyakorlatokat a megértés segítségéhez.

  Javaslat:
  A Nyelvtan – Alapok munkafüzet feldolgozása után ajánljuk

   

  Matematika csomag

  A matematika csomag célja a matematikai kulcsszavak fogalmi megértésének elősegítése. Az anyagok nem helyettesítik a tankönyveket és a gyakorlást sem. Ezek mellett biztosítja a tárgyban való gondolkodás és a sikeres alkalmazás nélkülözhetetlen elemét: a szakterület kulcsszavainak megértését.

  Ezek a munkafüzetek megadják a diákoknak azt a képességet, hogy „matematikául” értsenek, gondolkodjanak és cselekedjenek.

  Javaslat:
  A legnagyobb javulást úgy tudja elérni gyermekénél, diákjainál, ha a Tudáskulcs Kezdő csomaggal kezdik a munkát, aztán a Matematika csomag anyagain is folyamatosan haladnak.

  A csomag tartalma:

  1. Számtan
  2. Matematika 1.
  3. Matematika 2.

   

  1. Számtan

  A munkafüzet a számtan alapfogalmait tartalmazza. Ezekkel a fogalmakkal már az alsós osztályokban találkoznak a tanulók, ennek ellenére sokszor felsőbb osztályokban az okozza a problémát, hogy ezek a látszólag egyszerű fogalmak nem lettek a szükséges mértékben elsajátítva. Így amikor egy összetettebb összefüggést kellene megérteni, a diák már nem éles eszű, összezavarodik, nem tudja követni a tanárt. Ennek oka az alapok hiányában keresendő. Ez a munkafüzet remek lehetőség arra, hogy bármilyen korú diák kezelje vele számtani bizonytalanságait.

  Néhány címszó a munkafüzetből: mennyiség, relációs jel, számjegy, szabály, helyi érték.

  Javaslat:
  A Tudáskulcs Kezdő csomag munkafüzeteinek feldolgozása után ajánljuk, folyamatos feldolgozásra.
   
  2. Matematika 1

  A munkafüzet egyes szavaival korábban is találkozhatnak érintőlegesen a tanulók, de az 5. osztályban kezdik el komolyabb alkalmazásukat. A feladatmegoldásokhoz itt már nem elég a felszínes ismeret, teljes megértés kell. Így tehát nagy hasznát veszik a munkafüzetnek az 5. osztályos és nagyobb tanulók.

  A munkafüzet nagyon szorosan épül a Számtan munkafüzetre, az ott meghatározott szavakat ez a munkafüzet már nem részletezi. A feldolgozásnál, ha a Számtan alapjai nincsenek teljesen elsajátítva, előfordulhat, hogy vissza kell térnie a Számtan anyagban lévő szavakhoz. Ezért javasoljuk, hogy legyen mindig kéznél a Számtan anyag is, amikor ezen a munkafüzeten dolgozik.

  Néhány címszó a munkafüzetből: természetes szám, tört, reciprok, összetett szám, ellentett, abszolút érték.

  Javaslat:
  A Számtan munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

   

  3. Matematika 2.

  Ez a kiadvány szorosan építkezik a korábban megjelent Számtan és a Matematika 1. kiadványokra. A korábban meghatározott szavakat itt már megértett, feldolgozott szóként használjuk. A feldolgozás menete is kissé eltér a korábbiaktól, mivel a tankönyvek felépítése különböző, így nagyobb szükség lehet felnőtt segítségére, aki összehangolja a munkafüzet használatot a tananyaggal.

  A fogalmak elsajátítása alapvető a megértéshez, de a gyakorlást nem pótolja. Ennél az anyagnál ez még nagyobb hangsúlyt kap.

  Néhány címszó a munkafüzetből: halmazok, egyenlet, százalék számítás, arány, számrendszer.

  Javaslat:
  A Számtan és a Matematika 1. munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

   

  Külön rendelhető

  Mérétkegységek 1.

  Ez a munkafüzet az alsó tagozatban előkerült mértékegységekkel kapcsolatos fogalmakat foglalja össze. Megértéséhez nélkülözhetetlen a Számtan munkafüzetben lévő fogalmak  ismerete. 4. osztálytól ajánljuk folyamatos munkára, ennél korábban szótárszerűen használható, vagy az iskolában már tanult részek feldolgozására felnőtt segítségével. Nagyobb diákoknál a matematika, fizika, kémia tanulmányokhoz nagyon hasznos segédeszköz lehet, mert a diák bármikor vissza tudja keresni az alapfogalmakat, és be tudja pótolni vagy fel tudja frissíteni tudását.

  Néhány címszó a munkafüzetből: egység, mennyiség, becslés, mérőszám, mértékegység, mértékegység előtagja, átváltás.

  Javaslat:
  A Számtan munkafüzet feldolgozása után ajánljuk.

   

  Angol nyelvű munkafüzetek

  1. Guidelines (Útmutató)

  A munkafüzetekhez írt Útmutató angol nyelven.

  2. Basic Study Words (Tanulási alapszavak)

  A Tanulási szavak munkafüzet angol nyelvű megfelelője.

  Alap szintű angolul tudók számára könnyen érthető nyelvezete nagyon jó lehetőséget biztosít az angol nyelv gyakorlására. Ezzel a kis munkafüzettel tovább fejleszthetik nyelvtudásukat, egyben sikerélményt is szerezhetnek a nyelv megértéséből. Az egyszerű mondatok olvasása nem csak a szókincset bővíti, hanem a magyartól eltérő mondatszerkezetekhez is hosszászoktatja a használóját.

  A kulcsfogalmak letisztázása ugyanúgy segíti a tanulási képesség fejlesztését, mint a magyar munkafüzetek esetén.

   

  3. Grammar Basic (Nyelvtan alapok)

  A magyar Nyelvtan – Alapok című munkafüzet alapján készült el az angol nyelvtan alapjait tartalmazó munkafüzet. Mivel a két nyelv nyelvtana eltér egymástól, ez a munkafüzet újra lett írva, gyakorló amerikai és angol anyanyelvi tanárok bevonásával.

  Ez az anyag minden angol nyelvet tanulónak nagy segítsége lehet, hogy nagyot lépjen előre az angol nyelv tanulásában.

  Sok angol nyelvtanár meglátása szerint az angol nyelvtanítás egyik leggyakoribb akadálya az, hogy a magyar nyelvtanban nem értették meg elég jól a nyelvtani fogalmakat a tanulók. Így amikor az angol nyelv tanulása közben ismét előkerülnek ezek a szavak, a tanuló teljesen összezavarodik, és nem tud tovább haladni. Ilyenkor nem volt ritka, hogy a Tudáskulcs munkafüzetek Nyelvtan – Alapok és Nyelvtan – Szófajok kiadását használtatták a diákjaikkal, hogy megértessék a nyelvtani fogalmakat.

  Most lehetőség nyílik arra, hogy egy tanuló a nyelvtan szakszavait is angol nyelven tudja megtanulni, így egyszerre kétszeres nyereséget érhet el: a tanulók tisztában lesznek olyan nyelvtani fogalmakkal, amiket korábban nem értettek meg teljesen, és közben az angol nyelvi jártasságuk is növekszik.

  Mindennek “mellékhatásaként” várható, hogy a magyar nyelvtani eredményeik is növekednek, hiszen ha egy fogalmat megért valaki, azt onnantól tudja, teljesen mindegy, hogy maga a megértés milyen nyelv segítségével történt meg.